Mission og Vision - BoPil

Mission og Vision

Værdier, Mission og Vision

Hos BoPil er vores Mission, at dyr og mennesker yder og trives optimalt.

Vi tror på, at med vores Værdier om den rigtige omsorg, fodring og styring opnår vores kunder, partnere og os selv det bedste økonomiske afkast, stor tilfredshed, god moral og god karma.

Vores Vision er, at forbedre omkostningsproduktiviteten, få et højere overskud fra nye markedsmuligheder og få en højere værdi af vort brand via kompetente, energiske og loyale medarbejdere.

I forbindelse med vores mission, værdier og vision har vi lavet følgende Målsætninger:
  • Vi vil styrke vores produkters og serviceydelsers sociale gennemslagskraft
  • Og via det også styrke vores miljømæssige bæredygtighed, og reducere negativ påvirkning på samfund og miljø
Vi lever og ånder for dyrs ydelse og velfærd, derfor - animal performance - i BoPil logoet. Dyr kan dog bedst yde optimalt, såfremt menneskerne omkring dem også yder positivt. Derfor er vore kunder, leverandører, partnere, omverdenen og vor ansatte, tænkt ind under samme mission, værdier og vision.

Vi leverer langtidsholdbare løsninger - såvel teknisk, trend- og lovgivningsmæssigt. Vi stræber efter Ikke at være selvtilfredse, men positivt fremsynede og klart at tilkendegive vore meninger. Vi prioriterer langsigtet stabilitet, så vor omverden altid kan regne med os.

Hjertelig velkommen i BoPil gruppen - som kunde, leverandør, partner og kollega

Send en besked til vores serviceteam